Google
 
设为首页
加入收藏

旧唐书简介 作者:后晋·刘昫

手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读旧唐书简介  作者:后晋·刘昫手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读旧唐书简介 作者:后晋·刘昫
旧唐书 唐代(公元618--907年)是中国封建社会的一个重要时期。五代后晋时官修的《旧唐书》,是现存最早的系统记录唐代历史的一部史籍。它原名《唐书》,宋代欧阳修、宋祁等编写的《新唐书》问世后,才改称《旧唐书》。《旧唐书》共二百卷,包括本纪二十卷,志三十卷,列传一百五十卷。 唐朝历代修有实录。自唐初以来便在实录基础上撰写国史,以吴兢、韦述所撰最为有名。吴兢撰成《唐书》六十五卷(一说九十八卷),韦述又补遗续缺,撰成国史一百一十二卷。此后,柳芳等人又有续作。但武宗实录不全,以后历朝实录没有修 查看详细简介

 

旧唐书目录

旧唐书卷一本纪第一高祖 旧唐书卷二本纪第二太宗上 旧唐书卷三本纪第三太宗下
旧唐书卷四本纪第四高宗上 旧唐书卷五本纪第五高宗下 旧唐书卷六本纪第六则天皇后
旧唐书卷七本纪第七中宗睿宗 旧唐书卷八本纪第八玄宗上 旧唐书卷九本纪第九玄宗下
旧唐书卷一十本纪第十肃宗 旧唐书卷一十一本纪第十一代宗 旧唐书卷一十二本纪第十二德宗上
旧唐书卷一十三本纪第十三德宗下 旧唐书卷一十四本纪第十四顺宗宪宗上 旧唐书卷一十五本纪第十五
旧唐书卷一十六本纪第十六穆宗 旧唐书卷一十七本纪第十七上敬宗文宗上 旧唐书卷一十八本纪第十七下文宗下
旧唐书卷一十九本纪第十八上武宗 旧唐书卷二十本纪第十八下宣宗 旧唐书卷二十一本纪第十九上懿宗
旧唐书卷二十二本纪第十九下僖宗 旧唐书卷二十三本纪第二十上昭宗 旧唐书卷二十四本纪第二十下哀帝
旧唐书卷二十五志第一礼仪一 旧唐书卷二十六志第二礼仪二 旧唐书卷二十七志第三礼仪三
旧唐书卷二十八志第四礼仪四 旧唐书卷二十九志第五礼仪五 旧唐书卷三十志第六礼仪六
旧唐书卷三十一志第七礼仪七 旧唐书卷三十二志第八音乐一 旧唐书卷三十三志第九音乐二
旧唐书卷三十四志第十音乐三 旧唐书卷三十五志第十一音乐四 旧唐书卷三十六志第十二历一
旧唐书卷三十七志第十三历二 旧唐书卷三十八志第十四历三 旧唐书卷三十九志第十五天文上
旧唐书卷四十志第十六天文下 旧唐书卷四十一志第十七五行 旧唐书卷四十二志第十八地理一
旧唐书卷四十三志第十九地理二 旧唐书卷四十四志第二十地理三 旧唐书卷四十五志第二十一地理四
旧唐书卷四十六志第二十二职官一 旧唐书卷四十七志第二十三职官二 旧唐书卷四十八志第二十四职官三
旧唐书卷四十九志第二十五舆服 旧唐书卷五十志第二十六经籍上 丙部子录,十七家,七百五十三部,书一万五...
旧唐书卷五十二志第二十八食货上 旧唐书卷五十三志第二十九食货下 旧唐书卷五十四志第三十刑法
旧唐书卷五十五列传第一后妃上 旧唐书卷五十六列传第二后妃下 旧唐书卷五十七列传第三
旧唐书卷五十八列传第四 旧唐书卷五十九列传第五 旧唐书卷六十列传第六
旧唐书卷六十一列传第七 旧唐书卷六十二列传第八 旧唐书卷六十三列传第九
旧唐书卷六十四列传第十宗室(太祖诸子代祖... 旧唐书卷六十五列传第十一 旧唐书卷六十六列传第十二
旧唐书卷六十七列传第十三 旧唐书卷六十八列传第十四高祖二十二子 旧唐书卷六十九列传第十五
旧唐书卷七十列传第十六 旧唐书卷七十一列传第十七 旧唐书卷七十二列传第十八
旧唐书卷七十三列传第十九 旧唐书卷七十四列传第二十 旧唐书卷七十五列传第二十一
旧唐书卷七十六列传第二十二 旧唐书卷七十七列传第二十三 旧唐书卷七十八列传第二十四
旧唐书卷七十九列传第二十五 旧唐书卷八十列传第二十六太宗诸子 旧唐书卷八十一列传第二十七
旧唐书卷八十二列传第二十八 旧唐书卷八十三列传第二十九 旧唐书卷八十四列传第三十
旧唐书卷八十五列传第三十一 旧唐书卷八十六列传第三十二 旧唐书卷八十七列传第三十三
旧唐书卷八十八列传第三十四 旧唐书卷八十九列传第三十五 旧唐书卷九十列传第三十六高宗中宗诸子
旧唐书卷九十一列传第三十七 旧唐书卷九十二列传第三十八 旧唐书卷九十三列传第三十九
旧唐书卷九十四列传第四十 旧唐书卷九十五列传第四十一 旧唐书卷九十六列传第四十二
旧唐书卷九十七列传第四十三 旧唐书卷九十八列传第四十四 旧唐书卷九十九列传四十五睿宗诸子
旧唐书卷一百列伟第四十六 旧唐书卷一百一列传第四十七 旧唐书卷一百二列传第四十八
旧唐书卷一百三列传第四十九 旧唐书卷一百四列传第五十 旧唐书卷一百五列传第五十一
旧唐书卷一百六列传第五十二 旧唐书卷一百七列传第五十三 旧唐书卷一百八列传第五十四
旧唐书卷一百九列传第五十五 旧唐书卷一百一十列传第五十六 旧唐书卷一百一十一列传第五十七玄宗诸子
旧唐书卷一百一十二列传第五十八 旧唐书卷一百一十三列传第五十九 旧唐书卷一百一十四列传第六十
旧唐书卷一百一十五列传第六十一 旧唐书卷一百一十六列传第六十二 旧唐书卷一百一十七列传第六十三
旧唐书卷一百一十八列传第六十四 旧唐书卷一百一十九列传第六十五 旧唐书卷一百二十列传第六十六
旧唐书卷一百二十一列传第六十七 旧唐书卷一百二十二列传第六十八 旧唐书卷一百二十三列传第六十九
旧唐书卷一百二十四列传第七十 旧唐书卷一百二十五列传第七十一 旧唐书卷一百二十六列传第七十二
旧唐书卷一百二十七列传第七十三 旧唐书卷一百二十八列传第七十四 旧唐书卷一百二十九列传第七十五
旧唐书卷一百三十列传第七十六 旧唐书卷一百三十一列传第七十七 旧唐书卷一百三十二列传第七十八
旧唐书卷一百三十三列传第七十九 旧唐书卷一百三十四列传第八十 旧唐书卷一百三十五列传第八十一
旧唐书卷一百三十六列传第八十二 旧唐书卷一百三十七列传第八十三 旧唐书卷一百三十八列传八十四
旧唐书卷一百三十九列传第八十五 旧唐书卷一百四十列传第八十六 旧唐书卷一百四十一列传第八十七
旧唐书卷一百四十二列传第八十八 旧唐书卷一百四十三列传第八十九 旧唐书卷一百四十四列传第九十
旧唐书卷一百四十五列传第九十一 旧唐书卷一百四十六列传第九十二 旧唐书卷一百四十七列传第九十三
旧唐书卷一百四十八列传第九十四 旧唐书卷一百四十九列传第九十五 旧唐书卷一百五十列传第九十六
旧唐书卷一百五十一列传第九十七 旧唐书卷一百五十二列传第九十八 旧唐书卷一百五十三列传第九十九
旧唐书卷一百五十四列传第一百德宗顺宗诸子 旧唐书卷一百五十五列传第一百一 旧唐书卷一百五十六列传第一百二
旧唐书卷一百五十七列传第一百三 旧唐书卷一百五十八列传第一百四 旧唐书卷一百五十九列传第一百五
旧唐书卷一百六十列传第一百六 旧唐书卷一百六十一列传第一百七 旧唐书卷一百六十二列传第一百八
旧唐书卷一百六十三列传第一百九 旧唐书卷一百六十四列传卷第一百一十 旧唐书卷一百六十五列传第一百一十一
旧唐书卷一百六十六列传第一百一十二 旧唐书卷一百六十七列传第一百一十三 旧唐书卷一百六十八列传第一百一十四
旧唐书卷一百六十九列传第一百一十五 旧唐书卷一百七十列传第一百一十六 旧唐书卷一百七十一列传第一百一十七
旧唐书卷一百七十二列传第一百一十八 旧唐书卷一百七十三列传第一百一十九 旧唐书卷一百七十四列传第一百二十
旧唐书卷一百七十五列传第一百二十一 旧唐书卷一百七十六列传第一百二十二 旧唐书卷一百七十七列传第一百二十三
旧唐书卷一百七十八列传第一百二十四 旧唐书卷一百七十九列传第一百二十五宪宗二... 旧唐书卷一百八十列传第一百二十六
旧唐书卷一百八十一列传第一百二十七 旧唐书卷一百八十二列传第一百二十八 旧唐书卷一百八十三列传第一百二十九
旧唐书卷一百八十四列传第一百三十 旧唐书卷一百八十五列传第一百三十一 旧唐书卷一百八十六列传第一百三十二
旧唐书卷一百八十七列传第一百三十三外戚 旧唐书卷一百八十八列传第一百三十四宦官 旧唐书卷一百八十九列传第一百三十五良吏上
旧唐书卷一百九十列传第一百三十五良吏下 旧唐书卷一百九十一列传第一百三十六酷吏上 旧唐书卷一百九十二列传第一百三十六酷吏下
旧唐书卷一百九十三列传第一百三十七忠义上 旧唐书卷一百九十四列传第一百三十七忠义下 旧唐书卷一百九十五列传第一百三十八孝友
旧唐书卷一百九十六列传第一百三十九儒学上 旧唐书卷一百九十七列传第一百三十九儒学下 旧唐书卷一百九十八列传第一百四十文苑上
旧唐书卷一百九十九列传第一百四十文苑中 旧唐书卷二百列传第一百四十文苑下 旧唐书卷二百一列传第一百四十一方伎
旧唐书卷二百二列传第一百四十二隐逸 旧唐书卷二百三列传第一百四十三列女 旧唐书卷二百四列传第一百四十四上突厥上
旧唐书卷二百五列传第一百四十四下突厥下 旧唐书卷二百六列传第一百四十五回纥 旧唐书卷二百七列传第一百四十六上吐蕃上
旧唐书卷二百八列传第一百四十六下吐蕃下 旧唐书卷二百九列传第一百四十七南蛮西南蛮 旧唐书卷二百一十列传第一百四十八西戎
旧唐书卷二百一十一列传第一百四十九东夷 旧唐书卷二百一十二列传第一百四十九北狄 旧唐书卷二百一十三列传第一百五十上
旧唐书卷二百一十四列传第一百五十下

关于我们 | 免责声明 | 建议我们 | 网站地图 | | 诗词在线