Google
 
设为首页
加入收藏

南齐书简介 作者:萧子显

手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读南齐书简介  作者:萧子显手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读南齐书简介 作者:萧子显
南齐书   《南齐书》记述南朝萧齐王朝自齐高帝建元元年(479年)至齐和帝中兴二年(502年),共二十三年史事,是现存关于南齐最早的纪传体断代史。原名《齐书》,至宋代为区别于李百药所著《北齐书》,改称为《南齐书》,撰著者为萧子显。   南朝萧齐皇朝在历史上只存在二十三年,是中国历史上年代很短的一个封建皇朝。撰写萧齐皇朝时期历史即《南齐书》的萧子显,是齐高帝萧道成的孙子。一个史学家,以他曾经是宗室的身份来撰写这个皇朝的历史,这在二十五史的众多的作者中别无第二人。 萧子显(487&md 查看详细简介

 

南齐书目录

卷一本纪第一高帝上 卷二本纪第二高帝下 卷三本纪第三武帝
卷四本纪第四郁林王 卷五本纪第五海陵王 卷六本纪第六明帝
卷七本纪第七东昏侯 卷八本纪第八和帝 卷九志第一礼上
卷十志第二礼下 卷十一志第三乐 卷十二志第四天文上
卷十三志第五天文下 卷十四志第六州郡上 卷十五志第七州郡下
卷十六志第八百官 卷十七志第九舆服 卷十八志第十祥瑞
卷十九志第十一五行 卷二十列传第一皇后 卷二十一列传第二文惠太子
卷二十二列传第三豫章文献王 卷二十三列传第四褚渊渊弟澄徐嗣王俭 卷二十四列传第五柳世隆张瑰
卷二十五列传第六垣崇祖张敬儿 卷二十六列传第七王敬则陈显达 卷二十七列传第八刘怀珍李安民王玄载弟玄邈
卷二十八列传第九崔祖思刘善明苏侃垣荣祖 卷二十九列传第十吕安国全景文周山图周盘龙... 卷三十列传第十一薛渊戴僧静桓康尹略焦度曹...
卷三十一列传第十二江谧荀伯玉 卷三十二列传第十三王琨张岱褚炫何戢王延之... 卷三十三列传第十四王僧虔张绪
卷三十四列传第十五虞玩之刘休沈冲庾杲之王... 卷三十五列传第十六高帝十二王 卷三十六列传第十七谢超宗刘祥
卷三十七列传第十八到捴刘悛虞悰胡谐之 卷三十八列传第十九萧景先萧赤斧子颖胄 卷三十九列传第二十刘瓛弟巉陆澄
卷四十列传第二十一武十七王 卷四十一列传第二十二张融周颙 卷四十二列传第二十三王晏萧谌萧坦之江祏
卷四十三列传第二十四江敩何昌宇谢抃王思远 卷四十四列传第二十五徐孝嗣沈文季 卷四十五列传第二十六宗室
卷四十六列传第二十七王秀之王慈蔡约陆慧晓... 卷四十七列传第二十八王融谢朓 卷四十八列传第二十九袁彖孔稚珪刘绘
卷四十九列传第三十王奂从弟缋张冲 卷五十列传第三十一文二王明七王 卷五十一列传第三十二裴叔业崔慧景张欣泰
卷五十二列传第三十三文学 卷五十三列传第三十四良政 卷五十四列传第三十五高逸
卷五十五列传第三十六孝义 卷五十六列传第三十七幸臣 卷五十七列传第三十八魏虏
卷五十八列传第三十九蛮东南夷 卷五十九列传第四十芮芮虏河南氐羌

关于我们 | 免责声明 | 建议我们 | 网站地图 | | 诗词在线