Google
 
设为首页
加入收藏

北齐书简介 作者:李百药

手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读北齐书简介  作者:李百药手机微信、支付宝或者PAD扫描二维码,通过手机或PD阅读北齐书简介 作者:李百药
北齐书   《北齐书》,共有五十卷,其中本纪八卷,列传四十二卷,唐李百药撰。   北魏末年,北方六镇发生声势浩大的反叛浪潮,后出身于怀朔镇低级武官的高欢获得了对二十余万鲜卑人的领导权,控制了北魏朝政。公元534年,高欢所立的孝武帝元修被逼西奔长安,高欢于是另立孝静帝元善见,迁都邺城,史称东魏。公元550年,高欢之子高洋废孝静帝自立,建立北齐。东魏、北齐统治区域南至长江,与梁、陈两朝先后对峙,西边在今山西、河南、湖北,与西魏、北周分界。公元577年,北齐被北周吞并。 从北齐到隋的五十年 查看详细简介

 

北齐书目录

第一卷补帝纪第一神武高欢上 第二卷补帝纪第二神武下 第三卷补帝纪第三文襄高澄
第四卷帝纪第四文宣高洋 第五卷补帝纪第五废帝高殷 第六卷补帝纪第六孝昭高演
第七卷补帝纪第七武成高湛 第八卷补帝纪第八后主高纬幼主高恒 第九卷补列传第一神武娄后文襄元后文宣李后...
第十卷补列传第二高祖十一王 第十一卷补列传第三文襄六王 第十二卷补列传第四文宣四王
第十三卷列传第五赵郡王琛子叡清河王岳子劢 第十四卷补列传第六广平公盛阳州公永乐弟长... 第十五卷补列传第七窦泰尉景子粲娄昭子定远...
第十六卷列传第八段荣子韶孝言 第十七卷列传第九斛律金子光羡兄平 第十八卷列传第十孙腾高隆之司马子如
第十九卷列传第十一贺拔允蔡儁韩贤尉长命王... 第二十卷列传第十二张琼斛律羌举尧雄宋显王... 第二十一卷列传第十三高干弟慎弟昂弟季式封...
第二十二卷列传第十四李元忠族弟密族人愍族... 第二十三卷列传第十五魏兰根崔悛子瞻 第二十四卷列传第十六孙搴陈元康杜弼
第二十五卷列传第十七张纂张亮张耀赵起徐远... 第二十六卷补列传第十八薛琡敬显儁平鉴 第二十七卷补列传第十九万俟普子洛可朱浑元...
第二十八卷补列传第二十元坦元斌元孝友元晖... 第二十九卷补列传第二十一李浑浑弟绘李玙郑... 第三十卷补列传第二十二崔暹高德政崔昂
第三十一卷补列传第二十三[一]王昕弟晞 第三十二卷补列传第二十四[一]陆法和王琳 第三十三卷补列传第二十五[一]萧明萧祗萧...
第三十四卷补列传第二十六[一]杨愔燕子献... 第三十五卷补列传第二十七[一]裴让之弟诹... 第三十六卷补列传第二十八[一]邢卲
第三十七卷补列传第二十九[一]魏收 第三十八卷补列传第三十[一]辛术元文遥赵... 第三十九卷补列传第三十一[一]崔季舒祖珽
第四十卷补列传第三十二[一]尉瑾冯子琮赫... 第四十一卷列传第三十三暴显皮景和鲜于世荣... 第四十二卷列传第三十四阳斐卢潜崔劼卢叔武...
第四十三卷列传第三十五李稚廉封述许惇羊烈... 第四十四卷列传第三十六儒林 第四十五卷列传第三十七文苑
第四十六卷补列传第三十八[一]循吏 第四十七卷补列传第三十九[一]酷吏 第四十八卷补列传第四十[一]外戚
第四十九卷补列传第四十一[一]方伎 第五十卷补列传第四十二[一]恩幸

关于我们 | 免责声明 | 建议我们 | 网站地图 | | 诗词在线